momofoto: an online art gallery

Anidri: Agios Georgios-Agios Nikolaos Frescoes

 • The Byzantine Church at Anidri: Agios Georgios / Agios Nikolaos
 • The Byzantine Church at Anidri: 1
 • The Byzantine Church at Anidri: 2
 • The Byzantine Church at Anidri: 3
 • The Byzantine Church at Anidri: 4
 • The Byzantine Church at Anidri: 5
 • The Byzantine Church at Anidri: 6
 • The Byzantine Church at Anidri: 7
 • The Byzantine Church at Anidri: 8
 • The Byzantine Church at Anidri: 9
 • The Byzantine Church at Anidri: 10
 • The Byzantine Church at Anidri: 11
 • The Byzantine Church at Anidri: 12
 • The Byzantine Church at Anidri: 13
 • The Byzantine Church at Anidri: 14
 • The Byzantine Church at Anidri: Icon
 • The Byzantine Church at Anidri: Cross
 • The Byzantine Church at Anidri: Floor Mosaic
 • The Byzantine Church at Anidri: Head Stone in Cemetery at Agios Georgios
 • The Byzantine Church at Anidri: Agios Georgios / Agios Nikolaos - details
Thumbnail panels:
Now Loading